Zidcore i media

Pressmeddelande

Zidcore AB
2017-08-29

E-handelsbolaget Zidcore expanderar i Europa efter ännu ett starkt år

Zidcore AB är ett svenskt e-handelshus med en tydlig internationell prägel, som driver följande nätbutiker inom fyra affärsområden.
•    Lasta och Dra (Lastexperten.se)
•    Fitness (Träningsmaskiner.com mfl)
•    Hus och Stugor (Husochstuga.se)
•    Yrkeskläder (Zitewear.com

Träningsmaskiner.com och Training365.no har fortsatt en mycket positiv utveckling och har blivit en dominerande aktör på marknaden. Under året har Traningsmaskiner-Pro.com och Training365-Pro.no lanserats för att ge en bättre och tydligare försäljningskanal gentemot professionella gym samt företagsgym.

Med en organisk tillväxt på hela 36 % överträffas till och med bolagets högt uppsatta förväntningar.
”Vi har lyckats bygga upp en företagskultur där teamkänsla och en mycket stark drivkraft att vinna genomsyrar företagets samtliga avdelningar.”, säger Fredric Westerdahl, CEO och ägare av Zidcore AB.

Lanserar på fler marknader

Affärsområdet Fitness har nått en sådan marknadsandel på samtliga befintliga marknader att en lansering i fler europeiska länder är ett naturligt nästa steg. Zidcore kommer därför att under Q3 – Q4 2017 lansera nätbutiker i UK, Tyskland och Österrike. Detta steg möjliggör en fortsatt kraftig expansion de kommande åren.

”Konceptet i affärsområde Fitness har varit mycket lyckat och våra förstudier visar på en mycket stor potential i ett flertal europeiska länder, varav vi under innevarande år etablerar oss i flera stycken. Med stora inköpsvolymer kan vi pressa priserna lägre än konkurrenterna med vidmakthållen god marginal. Detta koncept har gjort att Zidcore har tagit stora marknadsandelar de senaste 36 månaderna.”, säger Fredric Westerdahl, CEO och ägare av Zidcore AB.

Förbättrat logistikflöde

För att möta bolagets kraftigt ökade logistikflöde har ett nytt eget lager om 1000 kvm byggts samtidigt som en ytterligare vässning av processerna på lagret markant har ökat kapaciteten i mängden hanterat gods.

”Affärsområde Fitness ställer unika krav på godshanteringen. För att hitta ett effektivt flöde har vi genomfört ett flertal förbättringsprojekt vilket gör att vi nu är rustade för väsentligt större flöden än tidigare”, säger Martin Appelfeldt, styrelseordförande och ägare av Zidcore AB.

Nyrekryteringar

Flertalet nyrekryteringar såsom ny lagerchef, lagermedarbetare, montörer och produktadministratörer har gjorts under verksamhetsåret för att möjliggöra en fortsatt snabb expansion. De nyrekryteringar som har gjorts på marknadsavdelningen under året har också möjliggjort en markant breddning av sortimentet på samtliga bolagets nätbutiker. Flera nya ledande varumärken har också tagits in i sortimentet.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget förväntar sig en fortsatt snabb tillväxt de kommande 24 månaderna. Fokus under den perioden är att ytterligare förbättra logistikflödet samt fortsätta den internationella expansionen till fler länder i norra Europa.
Lastexperten.se har sedan lanseringen varit ledande inom digitaliseringen av släpvagnsbranschen. Som ett led i att behålla försprånget mot övriga marknaden har Lastexperten.se lanserats på en ny plattform.

”Vi har tagit ett stort steg framåt vad gäller kundupplevelsen och systemstödet för Lastexperten.se. Övriga aktörer i branschen håller ögonen på oss och därför är det viktigt att vi genomför kontinuerliga förbättringar och tänker nytt.”, säger Christian Ekman, CMO och ägare av Zidcore AB.

Flerårsöversikt (TSEK)

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 80 011 76 424 74 239 54 385 34 278 21 137 7 384
Resultat efter finansiella poster 3 139 676 3 581 3 549 1 899 564 49
Soliditet 35 % 34 % 30 % 24 % 17 % 11 % 2 %

Bolagsinformation

Zidcore AB, Tubavägen 1, 237 42 Bjärred. Org nr 556888-2384.

Kontaktinformation

Marknadschef Christian Ekman, christian.ekman@zidcore.com, 0727189700.

Arkiv pressmeddelanden

20170829
E-handelsbolaget Zidcore expanderar i Europa efter ännu ett starkt år

20160713
Kraftig tillväxt för e-handelsbolaget Zidcore

Zidcore logo

Zidcore logo eps

Zidcore logo png

Zidcore logo png

Zidcore logo png

Zidcore Gasell EY