Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 171 813 104 318 80 011 76 424 74 239 54 385 34 278 21 137 7 384
Resultat efter finansiella poster 27 968 4 793 3 139 676 3 581 3 549 1 899 564 49
Soliditet 50 % 36 % 35 % 34 % 30 % 24 % 17 % 11 % 2 %

Årsredovisningar

Zidcore Gasell EY