Flerårsöversikt

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning 80 011 76 424 74 239 54 385 34 278 21 137 7 384
Resultat efter finansiella poster 3 139 676 3 581 3 549 1 899 564 49
Soliditet 35 % 34 % 30 % 24 % 17 % 11 % 2 %

Årsredovisningar

Zidcore Gasell EY